top of page
The Virgin Islands Children's Museum
Discover Tree Towers
Gears
World Map
Reading Nook
Interactive Flow Projection
Light Tables
Giant Light Bright
Rig-ama-jig
Giant Light Bright
3D Printing
Light Tables
Pan Geo
Water Table

Mize Timoun Zile Vyèj yo tounen nan lè nòmal pou fonksyone.

VICM ap tann pou l akeyi oumenm ak fanmi w pou w jwe, eksplore ak dekouvri nan espas edikatif entèaktif nou an! Akòz restriksyon COVID-19, gen yon limit kapasite pou 50 moun epi yo respekte distans sekirite. Tanpri sonje ke yo pral pran tanperati w lè w rive epi mask yo oblije tout tan andedan mize a. Yo toujou pa pèmèt manje ak bwason andedan VICM. 

 

Sante ak sekirite anplwaye nou yo ak vizitè yo se pi gwo priyorite nou, kidonk asire w ke ou swiv tout enstriksyon manm pèsonèl nou yo bay yo. Tanpri kontinye vizite rezo medya sosyal nou yo pou jwenn mizajou epi rete an sekirite!

Madi ~ Samdi
10 AM jiska 5 PM
Dimanch 11 AM pou 4 PM
Lendi Fèmen
Dènye admisyon 30 minit

anvan lè fèmen.

Exhibits, indoor play, children, museums for all

Jwenn plis enfòmasyon sou pwogram admisyon our reduced pou moun ki gen kat SNAP EBT nan kad gwo angajman Mize pou Timoun Zile Vyèj yo pou mete ak akeyi tout moun.

Gen plizyè fason pou montre sipò w pou VICM la.  Make  yon kontribisyon taks dediktib, patwone yon ekspozisyon,_35-cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ konstwi epi kenbe ekspozisyon, oswa volontè pou  travay nan mize a .

Mize Anyèl

Manm

Vizit san limit, espesyal

manm sèlman events, rabè nan boutik kado a ak plis ankò!

Enskri nenpòt timoun ki poko gen 5 an nan teritwa a pou resevwa yon liv gratis chak mwa.

field trip.jpg

Nou òganize pwomnad sou plas!

Fè rezèvasyon ou kounye a,

espas limite.

VICM Flyer.png

COVID-19 Sante ak Sekirite

Sante ak sekirite vizitè nou yo se pi gwo priyorite nou.

bottom of page