top of page
3Dmasks.jpg

LI POU MANJE

Pwogram Lekti Jèn Kominotè

YamLogo2.png

Li pou nouri vant ou ak imajinasyon!

ENREGISTRE :

Klike la a pou ranpli Fòm Pwogram Read to Feed la. Lektè yo dwe genyen ant 6-18 an pou yo ka enskri. Ou ka jwenn fòm tou nan biwo resepsyon mize a. Y ap kontakte w (paran/gadyen) yon fwa kat rekonpans lekti pitit ou a pare pou l pran!

Kat yo pral montre non pitit ou a sou devan epi yo ka itilize sèlman pa lektè sa a.

KIJAN POU RACHTE :

1.) Apre ou (lektè a) fin li yon nouvo liv, w ap vizite lis etablisman k ap patisipe yo pou w wè ki kote w ta renmen rachte rekonpans yo! Tanpri sonje tout tit liv yo dwe note lè ou enskri pou yon kat ranplasman. Ou ka sèvi ak kat ou a pou kenbe tras de liv ou te li yo. 

2.) Alèt gason ou oswa kesye ou (anvan lòd ou) ke yo gen yon lektè nan prezans yo epi ke ou pral achte rekonpans Read to Feed ou a!

3.) Apre oumenm ak gwoup ou a fin peye bòdwo a, sèvant ou a oswa kesye w ap bay kat ou a. 

4.) Chak kat gen 17 pwenson pou soti epi nouri imajinasyon ou ansanm ak vant ou!

*Lè tout ti sèk ou yo se kout pwen, tanpri klike la a pou w mande kat ranplasman w la. Sonje ke lis liv ou te li yo pral obligatwa anvan ou jwenn nouvo kat ou a. 

PATISIPAN AK RECOMANS :

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (nan lòd alfabetik)

Scoops & Brew - 1 boul gratis nan krèm glase

GWO IDE POU LEKTÈ :

 

  • Defi tèt ou! Chwazi yon nouvo genre nan liv eseye mwa pwochen; eseye fiksyon, biyografi, liv sou kilti, mizik oswa istwa. Kite zanmi ou deside pwochen defi a!

  • Kòmanse pwòp Virtual Book Club ou a! Kreye yon gwoup sou chanèl medya sosyal ou pi renmen pou diskite sou liv ou pi renmen yo. Toujou sonje navige sou entènèt la san danje epi an prezans paran w oswa gadyen legal ou. 

yam Events

Art Panel Flyer.jpg
Flyer _ VICM YAM 2024.jpg

EDUCATORS & PARENTS!
 
Download our YAM USVI Guide to find ways to celebrate Youth Art
Month 2024!

Here are a few more resources to help get your little ones on the creative path!

The Council for Art Education

A Basic Guide for Aspiring Artists


Watermark Your Photos for Free 

ART SCHOLARSHIPS!!

 

STX Student Art Exhibition Flyer.jpg
vica_logo_186.png

Our local council on the arts is a great resource for young VI artists. Visit their website or give them a call!

Stay Tuned to view the Online Gallery for our 2024 Youth Art Month USVI Student Art Exhibition Fundraiser! 

Opening Night TBD

bottom of page