top of page

LI POU MANJE

Pwogram Lekti Jèn Kominotè

Li pou nouri vant ou ak imajinasyon!

No Dates Neon Circle Teen Time Flyer 10-3-22.png

ENREGISTRE :

Klike la a pou ranpli Fòm Pwogram Read to Feed la. Lektè yo dwe genyen ant 6-18 an pou yo ka enskri. Ou ka jwenn fòm tou nan biwo resepsyon mize a. Y ap kontakte w (paran/gadyen) yon fwa kat rekonpans lekti pitit ou a pare pou l pran!

Kat yo pral montre non pitit ou a sou devan epi yo ka itilize sèlman pa lektè sa a.

KIJAN POU RACHTE :

1.) Apre ou (lektè a) fin li yon nouvo liv, w ap vizite lis etablisman k ap patisipe yo pou w wè ki kote w ta renmen rachte rekonpans yo! Tanpri sonje tout tit liv yo dwe note lè ou enskri pou yon kat ranplasman. Ou ka sèvi ak kat ou a pou kenbe tras de liv ou te li yo. 

2.) Alèt gason ou oswa kesye ou (anvan lòd ou) ke yo gen yon lektè nan prezans yo epi ke ou pral achte rekonpans Read to Feed ou a!

3.) Apre oumenm ak gwoup ou a fin peye bòdwo a, sèvant ou a oswa kesye w ap bay kat ou a. 

4.) Chak kat gen 17 pwenson pou soti epi nouri imajinasyon ou ansanm ak vant ou!

*Lè tout ti sèk ou yo se kout pwen, tanpri klike la a pou w mande kat ranplasman w la. Sonje ke lis liv ou te li yo pral obligatwa anvan ou jwenn nouvo kat ou a. 

PATISIPAN AK RECOMANS :

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (nan lòd alfabetik)

Scoops & Brew - 1 boul gratis nan krèm glase

GWO IDE POU LEKTÈ :

 

  • Defi tèt ou! Chwazi yon nouvo genre nan liv eseye mwa pwochen; eseye fiksyon, biyografi, liv sou kilti, mizik oswa istwa. Kite zanmi ou deside pwochen defi a!

  • Kòmanse pwòp Virtual Book Club ou a! Kreye yon gwoup sou chanèl medya sosyal ou pi renmen pou diskite sou liv ou pi renmen yo. Toujou sonje navige sou entènèt la san danje epi an prezans paran w oswa gadyen legal ou. 

TeenTime.jpg
ComfortZone.jpg

Individual Family Registration 

Group Registration

**Please do not bring younger siblings etc., to these events designed to give youth 12 + a safe space to interact and learn together.

The VICM will be teaming up with qualified mathematicians and undergraduate peer instructors from the University of the Virgin Islands to assist adolescents with math tutoring and board game strategy. All attendees can enjoy a snack/meal and play carefully chosen games known to help in developing analytical, critical-thinking and problem-solving skills. We will also be working with professional life coaches from Elevate-Wi who will provide opportunities for students to address their mental health needs with interpersonal communication building games and exercises.

Teen Time will take place from 5:30-7:30pm tentatively on the following Fridays; 

           

                     2022

       - October 7 & 28
       - November 4 & 18
       - December 2 & 30

                   2023
       - January 13, 20, & 27
       - February 10 & 24
       - March 3, 17, & 31

Gaming is one of the most promising educational program formats to quickly reach a large and diverse set of learners. However, as young people are required to spend a great deal of time on computers it is important to provide avenues for in person, hands-on interactive experiences via logic building games and interpersonal communication enriching social games. We aim to incorporate gameplay into informal science, technology, reading, engineering, arts and humanities, and math (STREAM) based learning experiences while providing avenues for social and emotional expression and support. 

Parent/Guardian/Chaperone participation is highly encouraged!

Please email the Programs Director, Amber McCammon at teentime@vichildrensmuseum.org if your teens requires help with school, managing their emotions or just some time to play in a safe space with other children their age.

bottom of page