top of page

Patwonaj Fondasyonal yo

Alpine
WhiteBayGroup High Res
CFVI Logo

Soutni Sponsors

YHG_IGY_marina-Alternate_NEW.jpg

Enspirasyon Sponsors

Alpine.jpg
Searena.jpg

Sponsor kreyatif

Sipòte Sponson yo

A Special Thank you to the consistent support of...

 

 Beverly Johnson                                Carol Lotz-Felix                              Lourdes Aguila & Nathan McGlone

 Nicole & Julius Jackson                    Fiona Chin                                       Rohit Khiani

 Jennifer DuBois-Stevens                  Kirk Callwood                                 Doreen Walsh

Andrew & Lynn Park                        St. Thomas Reformed Church        Zeta Phi Beta Sorority, Inc, Omega Upsilon Zeta Chapter

Tanpri kontakte 340-643-0366 pou fè kontribisyon w epi ajoute non w nan paj patwone nou an!

VICM se yon òganizasyon ki deziyen, 501(c)3 san bi likratif, EIN # 66-0828032.

Kontribisyon yo dediktib nan taks nan limit lalwa pèmèt.

bottom of page