top of page

Opsyon ak Benefis pou manm yo

 

Nan Mize Timoun Zile Vyèj yo, Manm nou yo se esansyèl nan siksè nou. Ekspozisyon, pwogramasyon ak aktivite nou yo fèt pou ede timoun yo nan kominote nou an rive

objektif yo epi reyalize pi gwo potansyèl yo. Nou renmen gade

yo grandi nan moun ki gen lespri ak konfyans.

Antre nan jodi a pou fanmi ou, oswa bay yon lòt kado a!

 

 

 

 

  

2018VICM-GrandReOpening_043.jpg

Manm fanmi gen ladann: 

Aksè san limit nan mize a ak

vo yon ane nan antre pou yon fanmi nan kat.

    Prix de baz $185,_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d6 chak manm adisyonèl $185

 

**Pou asire sekirite timoun k ap vizite nou yo, chak 

moun ki pral akonpaye timoun nan dwe prezante idantite yo. Tout manm yo pral mande pou yo ID epi yo dwe enkli nan yon manm ki valab oswa yo pral oblije peye admisyon regilye.  

 

Klike sou lyen anlè a pou ranpli fòm lan. Nou pral imèl ba ou yon konfimasyon ak kantite lajan an dwe. Peman ka fèt sou sit entènèt nou an oswa nan pwochen vizit ou a. Kat manm ou a ap tann ou nan biwo admisyon an nan pwochen vizit ou a.

Mize a fyè pou l ofri yon rabè 10% bay pèsonèl militè sou manm fanmi!

Tanpri rele 340-643-0366  oswa pale avèk nou nan biwo admisyon an nan pwochen vizit ou a.

IMG_20180608_210550.jpg

Règ sou fason VICM yo: 

VICM a se yon  resous edikasyon tout enklizif pou timoun, paran, moun k ap bay swen ak kominote a. Nou vle ou pran plezi, amizan, amizan epi jwe, jwe, jwe! Nou vle tou pou w an sekirite epi pran bon desizyon. Pou nou kapab akomode tout vizitè nou yo, nou respekte Règleman Manniè nou an anba a.

 

-Trete lòt moun menm jan nou ta renmen trete
-Nou se koutwa ak respè
-Nou sèvi ak vwa anndan nou olye pou yo rele.
-Nou mache olye de kouri
-Nou aji nan yon fason ki pa entèfere ak eksperyans nan yon lòt vizitè

Mo “manyè” a vle di “yon fason pou w kondui tèt ou”. Kilti Zile Vyèj yo mande pou nou pratike bon fason!

 

VICM rezève dwa pou anile manm nenpòt ki lè si yo pa swiv règleman sa a. 

give an entire year of fun and educational experiences

Kaleidoscope.jpg

The gift of a membership to the Virgin Islands Children's Museum offers so much!

Starting at just $185 for a family of four, a membership includes UNLIMITED access to the museum with one year's worth of entries, special events, discounts in the gift shop, members only events and more.  It truly is the gift that keeps on giving!  Click below to fill out our Membership Form. Be sure to select the "Gift a Membership" option on your form. 

Jwe se fòm rechèch ki pi wo a. – Albert Einstein

bottom of page