top of page

Yon bon kote pou kòmanse

Si w ap chèche jwenn konesans oswa ou enterese nan sa n ap fè - oswa aprann plis sou edikasyon timoun piti, sa a se yon bon kote pou kòmanse.  Sa a se jis yon echantiyon men li toujou bay se yon fason valab pou paran, pwofesè ak moun k ap bay swen jèn nou yo pou ede yo aprann epi vin tounen moun ki an sante ak kè kontan.

2018VICM-GrandReOpening_043 (1).jpg

Ka a pou mize timoun yo

Mize timoun yo se enstitisyon kiltirèl ki angaje nan sèvi bezwen ak enterè timoun yo lè yo bay ekspozisyon ak pwogram ki ankouraje kiryozite ak motive aprantisaj. Men pwen enpòtan sou fason mize timoun yo gen yon enpak pozitif sou timoun yo, fanmi yo ak kominote yo.

bottom of page