top of page

At Home Discovery Kit Program

N ap distribye Twous Dekouvèt At Home pou fanmi yo atravè teritwa a pou fasilite timoun yo eksplorasyon syans, teknoloji, lekti, jeni, atizay ak syans imanitè, konsèp ki baze sou matematik (STREAM) atravè angajman aktif ak jwèt. VICM ak patnè li yo vize ede timoun yo eksplore, jwe, dekouvri, pandan y ap lakay yo. 

 

Yo te pwodwi ak distribye senk twous dekouvèt jiskaprezan.  Yo bezwen sipò finansyè pou kenbe Pwogram Twous Dekouvèt Lakay la ap kontinye ak grandi. Donasyon charitab yo ka fè pa lapòs oswa atravè bouton donasyon ki anlè paj la.

AHDK3.jpg

Donate to our At-Home Discovery Kit Program or volunteer to help us pack and deliver them throughout our community.

bottom of page