top of page
IMG_20160217_111641.jpg
14047340_116162904526424_558180230613404743_o.jpg

Istwa nou an

Pa fòme yon timoun pou aprann pa fòs oswa sevè; men dirije yo sou li pa sa ki amize lespri yo, pou ou ka pi byen kapab dekouvri ak presizyon koube spesifik jeni yo chak.

- Platon

Mize Timoun Zile Vyèj yo se lide enspire Sarah Hughes, Direktè Egzekitif. Nan kòmansman ane 2013 li te fè patenarya ak Sarah Erickson, Direktè Devlopman ak Konsèvate. Ansanm, mize a te ko-fonde nan mwa Out 2014, epi li te resevwa deziyasyon ofisyèl 501(c)3 nou an nan dat 17 oktòb 2014.

Nan dat 26 jiyè 2015, Mize Timoun Zile Vyèj yo te vin piblik ak premye rasanbleman nou an nan Scoops and Brew, Crown Bay Marina, St Thomas.  Nou te asiste yon reyinyon inisyativ revitalizasyon anba lavil la nan bèl e istorik la. Grand Galleria. Nou te ale eseye tanbou moute kèk sipò, men te tonbe nan renmen ak bilding nan! Nan dat 1ye oktòb 2015, nou te pran posesyon espas enkwayab sa a epi nou te ale nan travay pou nou retounen nan tout bèl pouvwa li. Avèk yon tòn travay di, lame volontè, ak yon ekip devwe nan DCM Corporation, nou te finalman kapab fè vizyon nou an rive vre.

Nan dat 20 mas 2016,  The Virgin Islands Children's Museum louvri pòt nou. Nan 3 premye mwa nou te ouvri nou te akeyi plis pase 1000 vizitè e nou te genyen 200 manm mize. Nou te fasilite 28 pwomnad, ki te rive jwenn 578 timoun ki soti nan 8 lekòl leta. Ete 2016 te wè premye Kids Yoga Summer Camp nou an. E le 22 oktòb 2016 nou te fè premye Faz 2 ki te gen ladann dènye renovasyon 3000 pye kare plis ak 4 nouvo ekspozisyon.

Nou onore pou pote resous enkwayab sa a bay kominote Zile Vyèj yo, ak moun ki vizite kay nou renmen anpil la. N ap kontinye prezante nouvo ekspozisyon, pwogram ak sèvis edikatif ki amizan pandan n ap avanse nan lavni. Mèsi a tout moun ki anbrase nou e ki ede nou kreye mize sa a pou timoun Zile Vyèj yo.

Nan VICM a, nou kwè ke pa gen anyen nan lavi a nan yon timoun ki gen plis enpak pase kapasite nan jwenn konesans. Lè yon timoun aprann yon bagay nouvo li vin yon pati nan yo nan yon fason ki defini avni yo, bati konfyans ak estim pwòp tèt li atravè devlopman nan panse kritik ak ladrès pou rezoud pwoblèm. An reyalite, yo estime timoun ki kapab patisipe nan pwogram aprantisaj bonè yo ogmante pwodiktivite yo nan lavni epi ogmante revni nan lavi adilt yo pa yon mwayèn de 25% a 33%. Margaret Mead, Antwopològ Kiltirèl Ameriken an te di, "Pa bezwen aprann timoun yo sa pou yo panse, yo bezwen aprann yo kijan pou yo panse." Ak sa, nan sans, se sa yon mize timoun fè efò akonpli. Bann zanfan sa bann zil, e vreman tou zanfan lemonn, merit ganny edike. Li se sèl mezi ki pi enpòtan nan sante a nan yon sosyete, ki jan nou trete timoun nou yo.

Men yon aperçu sou sa li te pran pou konstwi Mize Timoun Zile Vyèj yo? Se te yon travay nan renmen ak angajman pa anpil moun! Tcheke galri nou an, epi vizite VICM jodi a!

Admission_edited_edited.png
bottom of page